Aktuális események

Parlamenti különóra 2016.05.17.

Az egész napos programunk egy országházi sétával kezdődött és az Országgyűlési Könyvtár gyűjteményének rövid megtekintésével. Majd betekintést nyerhettünk az Országgyűlés munkájába és az országgyűlési képviselők tevékenységébe a karzatról elfoglalt helyeinkről. A plenáris ülésen külön köszöntötte a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium diákjait és kísérő tanárait a Házelnök. Egy kvízjáték során egy másik 10. osztályos csoport tanulóival mérkőztek meg a diákok az Országgyűléssel és állampolgári ismeretekkel kapcsolatos kvízjátékban. A 10. B és a másik osztály is 2-2 csoportra osztva a frakciófegyelmet gyakorolva szavazott a feltett kérdésekre. A játékban az osztály egyik csoportja első helyezett lett, a másik csoportja második helyezett holtversenyben. Jutalmul egy tortát kaptak a nyertesek. Majd lehetőségünk adódott egy aktivitásra épülő játékos modulban való részvételre, ahol több diákunk is szerepelt, felszólalt, jegyzőként dolgozott. Ezután egy képviselő beszélt nekünk arról, miből áll a tevékenysége, hogyan vált képviselővé, hogyan telnek hétköznapjai. Végül az Országgyűlési Őrség díszelgő bemutatóját tekinthettük meg.

A beszámolót összeállította: Gacsal Timea osztályfőnök


Kedves Szülők!

Szeretettel értesítjük Önöket, hogy a szeptemberben 1. osztályt kezdő gyermekek szüleinek tájékoztató értekezletet tartunk az évkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról 2016. jún. 1-jén 16.30-tól az általános iskola Főépületében (1185 Bp. Bajcsy-Zsilinszky E. u. 74.).
Az értekezletre minden érintettet várunk!

Kérjük, hogy erre a napra hozzák magukkal gyermekük diákigazolvány-adatlapját, amit az Okmányirodában kaptak!
Az értekezletet megelőzően, 15.30-tól 16.30-ig lesz lehetőség befizetni az iskolai egyenpóló és nyakkendő árát.


Érettségizők figyelmébe – Konzultációk


Gimnáziumi felvételi jegyzék.


Óvodai beíratás


Negyedik alkalommal rendeztek konferenciát az evangélikus iskolák kutató tanárainak – Felavatták Sztehlo Gábor szobrát

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Budapest – A Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium először adott otthont az Evangélikus iskolák kutató tanárai konferenciájának, ám ez már a negyedik ilyen alkalom volt ennek a konferenciának a történetében. 2016. április 8-án a konferencia keretében került sor az iskola előtt Kocsis Előd szobrászművész Sztehlo Gábort ábrázoló mellszobrának leleplezésére és megáldására is.

Varga Márta a Nevelési- és Oktatási Osztály vezetőjének köszöntése után Gáncs Péter elnök-püspök megnyitó beszédében azzal indított, hogy az Isten által alkotott embernek a teremtettség által joga lett arra, hogy a Teremtő társa lehessen. Létrehozhat valami újat, de láthat és láttathat új összefüggéseket is a világban. Az új alkotásra a többi ember is kíváncsi, éppígy kíváncsiak a jelenkonferencia résztvevői is arra, hogy mit alkotott, ki milyen következtetésekre jutott az elmúlt időszakban.

Majd a kutatótanár szót elemezte a püspök. Hozzátartozik istenképűségünkhöz a kutatás, az új felfedezése. Isten Jézus személyében Jó Pásztorként jött a világba, megkeresni azt, ami elveszett. Keressetek és találtok – mondja Jézus a Hegyi Beszédben is. A kutatás szóban a kútásás is benne van – viccelt a püspök. De komolyra fordítva a szót azt is elmondta, hogy minden kutatói folyamat kemény munkával, verejtékszaggal jár, a szevedés, a szevedély és a családtól elvett idő is hozzá tartozik ehhez, de az eredmények felmutatása kárpótol bennünket.

Áldást kívánva a további kutató munkára, a püspök hangsúlyozta, hogy milyen jó az, hogy egy alkotó, teremtő Istennek lehetünk alkotó, kutató társai a világban.

Vicziánné Salla Ildikó, a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetőjének köszöntője következett ezután, aki örömmel üdvözölte a konferencia résztvevőit. Eddig iskolájukban még nem volt megrendezve ez az esemény, így külön öröm számukra, hogy a több mint száz résztvevőt itt láthatják vendégül.

Utána dr. Érfalvy Lívia, a konferencia megálmodója értékelte az elmúlt négy évet majd örömmel számolt be arról, hogy Tudomány és küldetés címmel folyamatban van a konferencia anyagait tartalmazó, immáron harmadik kötet szerkesztése és kiadása. Dr. Csepregi András és Varga Lajos szöveggondozásában előre láthatóan idén decemberben jelenhet majd meg a könyv. Szeretnék egyben elindítani a kutatódiák mozgalmat is, így a következő konferenciára várják azokat a diákokat, aki valamely rangos országos versenyen előkelő helyezést értek el, hogy előadást tartsanak témájukból.

Az evangélikus köznevelés jelentősége és szerepe a társadalomban és az egyházban címmel dr. Fábri György tartott ezután előadást. Hogyan felel meg az iskola az egyház missziói parancsénak teljesítésében – vetette fel a kérdést az előadó. Bár szomorú népmozgalmi adatok tapasztalhatóak a gyülekezeteinkben, mégis elmondható a szociológiai kutatások eredményeképpen, hogy a köznevelési intézmények körzeteiben kevésbé tapasztalható csökkenés az evangélikusok számában. A köznevelési rendszer tehát egyfajta utánpótlási bázis jelenthet a lelkészek, gyülekezeti munkatársak, szolgálattevők, aktív gyülekezeti tagok vagy az intézményi szakemberek, diakóniai, közösségi kezdeményezések terén egyházunk számára.

Szomorú, hogy bár a körülöttünk lévő világ az utóbbi 100 évben rengeteg változáson ment át, sem az egyházban, sem az iskolákban túl nagy változások nem történtek. Fontos ezért egy korszerű fenntartói menedzsment létrehozása, a tartalmi paradigmaváltás. Fontos a műveltség, a multikulturalitás, a szabadságra nevelés és az is, hogy szembehelyezkedjünk az etnikai, szociális, képességi szegregációval. Ezzel együtt azonban támogatni kell a kutatótanárságot a számukra biztosított jobb tanári körülményekkel, a menedzselt együttműködéssel, a pedagógiai rekrutáció közös stratégiájával, egyetemi és akadémiai műhelyekkel, folyóirat fenntartással, ismeretterjesztéssel.

A második plenáris előadó, dr. Tratnyek Magdolna ezután A titok: Sztehlo Gábor (Sztehlo Gábor pedagógiája) címmel Sztehlo Gábor életének állomásait vizsgálva tárta fel, melyek voltak azok a személyiségjegyek, amelyek meghatározták a lelkészt, hogyan viselkedett a rábízott gyermekekkel, hogyan oktatta és nevelte őket.


Humor a (gyógy)pedagógiában címmel Horváth Ernő Zoltán hol megnevettette, hol könnyekkel meghatotta a résztvevőket élénk előadásával, amely után sor került Kocsis Előd szobrászművész Sztehlo Gábort ábrázoló mellszobrának leleplezésére és megáldására az iskola épülete előtt. Gáncs Péter püspök beszédében az alkotás és kutatás szavai után az irgalmasságra helyezte a hangsúlyt Sztehlo Gábor személyét illetően. Utána pedig Kucsák László országgyűlési képviselő után dr. Füzéki Bálint egykori Sztehlo-gyermek méltatta Sztehlo Gábor evangélikus lelkészt, majd sor került a szobor leleplezésére.


Képek a konferenciáról és a szoboravatásról
Sztehlo kiállítás

http://lutheran.hu/sztehlo-kutatotanari-konferencia-2016


SZOMBATI SZÍNJÁTÉK A SZTEHLÓVAL

„Az ég alatti tökéletes művészi szépsége eddig még
minden esetben a gyermeki lélekből fakadt…”

tovább…


Tájékoztató az érettségi és felvételi vizsgáról


Nyílt napok a Sztehlo Evangélikus Gimnáziumban

Iskolánk novemberben három nyílt napot tartott, amelyeken közel 450 szülő és leendő kilencedik osztályos tanuló jelent meg.
A nyílt nap első felében Vicziánné Salla Ildikó, az iskola igazgatója, B. Pintér Márta iskolalelkész és az igazgatóhelyettesek tartottak tájékoztatót az iskola tagozatairól, a felvétel rendjéről és az iskola mindennapjairól. A felmerült kérdések megválaszolása után az érdeklődők egy bemutató órát is meglátogathattak. Az érdeklődőket 11. évfolyamos diákjaink segítették tájékozódni az iskola épületében……………………………………………………….BővebbenTisztelt régi és öregdiákok!

Intézményünkben az irattározás rendje szabályaiban és rendszerezésében is elért ahhoz a ponthoz, hogy a két előd intézmény adatait megfelelő helyen, és rendszerben tároljuk. Köszönjük megértő türelmüket!
Ezúton jelezzük, hogy akik érettségi vagy tanulmányaik befejezéséről szóló bizonyítványaikat elvesztették, vagy bármi okból az már nem áll rendelkezésünkre intézményünkben a bizonyítványmásodlat igénylése hivatkozás alatt találnak információt azok pótlására vonatkozóan.

Az intézmény vezetősége

Posted in Egyéb | Hozzászólások kikapcsolva