Bemutatkozás

Sztehlo Gábor Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

“VIR SAPIENS AEDIFICATSUPRA PETRAM”

“A bölcs ember sziklára épít”

 

Iskolánk az evangélikus oktatási intézmények sorát kívánja gazdagítani, a lutheránus értékek közvetítésével. Intézményünk célja, hogy

 • diákjait teljes és kiegyensúlyozott keresztyén emberré nevelje,
 • akik képesek felelősséget vállalni önmagukért és másokért;
 • akik képesek távlati célokért dolgozni és tanulni;
 • akik nem hátrálnak meg az új kihívásoktól.

Intézményünk többcélú, közös igazgatású intézmény, amelynek feladatai:

 • általános iskolai és gimnáziumi képzés
 • 2012 szeptemberében induló óvodai nevelés
 • keresztyén szellemiségű oktató-nevelő tevékenység a Biblia szellemében, a lutheri tanok szerint
 • a diakóniai készségek fejlesztése

Óvodai terveink

“Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” (Mk. 10.14)

Intézményünk működését az óvodai nevelés beindítása teszi teljessé, amelyben a következő szempontok érvényesülnek:

 • evangélikus óvodai nevelés hagyományai – 20 elismert óvoda tapasztalatával
 • a pestszentlőrinci gyülekezet álma
 • családbarát kerület
 • 2011 a “bölcsödék éve” a XVIII. kerületben
 • játékközpontúság
 • keresztény értékrend megalapozása
 • képességfejlesztés
 • nevelés egyéni fejlesztéssel

 

Általános iskolai stratégiánk

“Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben” (Lk 2.52)

 

Az iskola a Pitagorasz Általános Iskola jogutódjaként működik tovább. Az általános iskolánkba járó gyermekek oktatásában és nevelésében a legfontosabb szempontok:

 • kisgyermekkortól megalapozott értékrend
 • képességkibontakoztatás
 • alapkészségek fejlesztése
 • tanulásmódszertan
 • közösség és a közösséghez tartozás kialakítása
 • pályaválasztás megalapozása
 • tehetséggondozás
 • sajátos nevelési igényű tanulók, mozgáskorlátozott tanulók integrált nevelése

Gimnáziumi stratégiánk

“Megismeritek az igazságot, az igazság szabaddá tesz titeket” (Jn 8)

Az iskola az egykori Hunyadi Mátyás Gimnázium épületében kapott helyet. A gimnáziumunkba jelentkező diákok a következő tagozatokon és területeken fejleszthetik képességeiket:

 • általános tantervű 4 évfolyamos gimnáziumi képzés, nyelvi előkészítő lehetőségével
 • kiemelt német nyelvű oktatás
 • természettudományos tagozat (kémia-biológia, ill. matek-fizika)
 • művészeti képzés
 • emelt és középszintű érettségi felkészítés
 • diakóniai érettségi
 • tehetség kibontakoztatása
 • sport
 • értékközpontú felnőtt élet megalapozása
 • az élethosszig tartó tanulás motiváltságának kialakítása

Comments are closed.