Javító- és osztályozóvizsgák témakörei

Magyar nyelv és irodalom

Magyar irodalom 9-13. évfolyam első félév
Magyar irodalom 9-13. évfolyam második félév
Magyar irodalom 9-13 évfolyam tanév
Magyar nyelv 9-13. évfolyam első félév
Magyar nyelv 9-13 évfolyam második félév
Magyar nyelv 9-13 évfolyam tanév

Történelem

9. évfolyam első félév
10. évfolyam első félév
11. évfolyam első félév
12. évfolyam első félév
9. évfolyam második félév
10. évfolyam második félév
11. évfolyam második félév
12. évfolyam második félév

Hittan

Evangélikus hittan 9. évfolyam
Evangélikus hittan 10. évfolyam
Evangélikus hittan 11. évfolyam
Evangélikus hittan 12-13. évfolyam
Katolikus hittan 9. évfolyam első félév
Katolikus hittan 9. évfolyam második félév
Katolikus hittan 10. évfolyam
Katolikus hittan 11. évfolyam első félév
Katolikus hittan 11. évfolyam második félév
Református hittan 9. évfolyam első félév
Református hittan 9. évfolyam második félév
Református hittan 10. évfolyam

Etika

11-12. évfolyam első félév
11-12. évfolyam második félév
11-12. évfolyam tanév

Angol nyelv

9-12. évfolyam első félév
9-12. évfolyam második félév

Francia nyelv

9-13 évfolyam

Német nyelv

9-12. évfolyam

Olasz nyelv

9. évfolyam első félév
10. évfolyam első félév
11. évfolyam első félév
12. évfolyam első félév
9. évfolyam tanév
10. évfolyam tanév
11. évfolyam tanév
12. évfolyam tanév

Spanyol nyelv

9-12. évfolyam

Latin nyelv

9-12. évfolyam első félév
9-12. évfolyam második félév

Matematika

9. évfolyam kísérleti első félév
9.A osztály első félév
10. évfolyam első félév
10. évfolyam kísérleti első félév
10. évfolyam tagozat első félév
11. évfolyam első félév
12-13. évfolyam első félév
9. évfolyam kísérleti második félév
9.A osztály második félév
10. évfolyam második félév
10. évfolyam kísérleti második félév
10. évfolyam tagozat második félév
11. évfolyam második félév
12-13. évfolyam második félév

Informatika

9. évfolyam első félév
10.B osztály első félév
10.C osztály első félév
11.A osztály első félév
9. évfolyam második félév
10.B osztály második félév
10.C osztály második félév
11.A osztály második félév

Fizika

9. évfolyam első félév
10. évfolyam első félév
10. évfolyam tagozat első félév
11.A osztály első félév
12. évfolyam tagozat első félév
9. évfolyam második félév
10. évfolyam második félév
10. évfolyam tagozat második félév
11. évfolyam második félév
11.A osztály második félév
12. évfolyam tagozat második félév

Kémia

9. évfolyam első félév
10. évfolyam első félév
10. évfolyam tagozat első félév
11. évfolyam tagozat első félév
12. évfolyam tagozat első félév
9. évfolyam második félév
10. évfolyam második félév
10. évfolyam tagozat második félév
11. évfolyam tagozat második félév
12. évfolyam tagozat második félév

Biológia

9. évfolyam tagozat tanév
10. évfolyam tanév
10. évfolyam tagozat tanév
11.A osztály tanév
11.B; 11.D osztály tanév
11.C osztály matematika-fizika tagozat tanév
11.C osztály biológia-kémia tagozat tanév
12.A osztály tanév
12.B osztály tanév
12.C osztály biológia-kémia tagozat első félév
12.C osztály biológia-kémia tagozat második félév
12.D osztály rajz tagozat tanév
13.B osztály tanév

Ökológia

12. évfolyam első félév
12. évfolyam második félév

Földrajz

9-12. évfolyam első félév
9-12. évfolyam második félév
9-12. évfolyam tanév

Ének-zene

9. évfolyam második félév
9. évfolyam tagozat második félév
10. évfolyam második félév
10. évfolyam tagozat második félév
11. évfolyam második félév
12-13. évfolyam második félév
9. évfolyam tanév
9. évfolyam tagozat tanév
10. évfolyam tanév
10. évfolyam tagozat tanév
11. évfolyam tanév
11. évfolyam tagozat tanév
12-13. évfolyam tanév

Testnevelés / Tánc

Testnevelés – 9-13. évfolyam első félév
Testnevelés – 9-13. évfolyam második félév
Testnevelés – 9-13. évfolyam tanév
Tánc – 9-11. évfolyam tanév

Rajz és vizuális kultúra

9-12. évfolyam első félév
9-12. évfolyam

Mozgókép és médiaismeret / Tánc és dráma

9. évfolyam tanév

Comments are closed.