Javító, különbözeti és osztályozó vizsgák…

Javítóvizsgák

Kedves szülők, kedves vizsgázók!

A javítóvizsgák ideje: 2018. augusztus 29. szerda

Vizsgaidőpontok:

ÍRÁSBELI VIZSGA: 9 órakor.

SZÓBELI VIZSGA: 10 órától.

Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc, kivéve a matematika, irodalom és magyar nyelv tantárgyakat, amelyekből egyenként 60 perc áll rendelkezésre.

A szóbeli vizsga akkor kezdhető meg, ha az írásbeli vizsgán a teljesítmény legalább 20%-os.

Az intézmény vizsgaszabályzata szerint szóbeli és írásbeli vizsga is van az alábbi tantárgyakból:

angol nyelv, irodalom, német nyelv, történelem.

Csak írásbeli vizsgát kell teljesíteni az alábbi tárgyakból:

biológia, fizika, informatika, matematika.

Az egyes tantárgyak vizsgakövetelményeit a lenti linkre kattintva érhetik el. A vizsga időtartamáról és a teljesítendő vizsgarészekről az intézmény vizsgaszabályzatában olvashatnak részletesen.

Kérjük, hogy a vizsga időpontja előtt 15 perccel ünneplő ruhában, felszereléssel együtt jelenjenek meg a vizsgázók a gimnáziumban. A tanulók csak akkor kezdhetik meg a vizsgájukat, ha a bizonyítványukat a vizsga megkezdésekor leadják.)

Vizsgájukra Isten áldását kérjük!

Erős vár a mi Istenünk!

Vicziánné Salla Ildikó
intézményvezető

Javító- és osztályozóvizsgák témaköreinek megtekintése

Comments are closed.