Javító, különbözeti és osztályozó vizsgák…

Osztályozó és javítóvizsgák

Kedves szülők, kedves vizsgázók!

Az osztályozóvizsgákra 2019. 08. 26-30. között kerül sor.

A javítóvizsgák ideje: 2019. 08. 28. szerda.

Vizsgaidőpontok:

Az írásbeli vizsgák 9 órakor,

a szóbeli vizsgák pedig általában 11 órától kezdődnek.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden tantárgyból van írásbeli és szóbeli vizsgarész is. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc. A szóbeli vizsga akkor kezdhető meg, ha az írásbeli vizsgán a teljesítmény legalább 25 %-os.

Az egyes tantárgyak vizsgakövetelményei az alábbi linken érhetőek el: http://sztehloiskola.hu/osztalyozo-vizsga-temakorok

Kérjük, hogy a vizsgázók a kijelölt vizsga időpont előtt 15 perccel ünneplő ruhában, felszereléssel együtt jelenjen meg a gimnáziumban. A tanulók csak akkor kezdhetik meg a vizsgájukat, ha a bizonyítványukat a vizsga megkezdésekor leadják.

Vizsgájukra Isten áldását kérjük!

Erős vár a mi Istenünk!

Vicziánné Salla Ildikó
intézményvezető

Javító- és osztályozóvizsgák témaköreinek megtekintése

Comments are closed.